Hjälpsändningar

IMG_0731Hjälpsändningar 2012

Våra sändningar består främst av kläder, men också sjukhusutrustning, möbler, godis, husgeråd och hygienartiklar. Två resor per år åtföljs av ca.13 personer från Sverige. Vi levererar hjälpsändningen direkt till slutanvändare utan mellanhänder, vi kan på så sätt försäkra oss om att våra gåvor verkligen hamnar rätt.

Den 7 mars skickades en lastbil på 110 kubikmeter till Plunge med bl.a. sjukhusmaterial till sjukhuset, möbler till jordbrukskolan och handikappskolan. Kläder till Cyrulis och varor till Cyrulis second hand butik.

Den 23 april åkte 14 personer med på en hjälpsändningsresa med ”gula bussen” till Plunge lastad med 43 kubikmeter secondhand kläder.

Den 31 maj åkte 27 personer med på en extra resa till Plunge för att vara med på Cyrulis 15-års jubileum. Vi hade ca 35 kubikmeter last med oss med framförallt kläder.

Den 21 juni skickades en lastbil på 110 kubikmeter lastad med kläder och möbler. Halva lasten gick till Plunge och halva till Birzai.

Den 14 augusti skickades en lastbil på 110 kubikmeter till Plunge lastad med kläder och möbler.

Den 24 september åkte 14 personer med vita bussen till Klaipeda, Plunge, Siauliai och Birzai. Lasten ca 35 kubikmeter bestod av sjukhusmaterial, tvål och kläder.

Den 7 november skickades en lastbil på lastad med julklappar och kläder som gick till Plunge. Insamlade blöjor gick till spädbarnshemmet i Siauliai.

Den 13 december skickades en lastbil med ca 70 kubikmeter lastad med kläder, julklappar och möbler till Plunge.

Hjälpsändningar 2013

Den

 

Comments are closed.