Föreningen

Skänninge markenBli medlem i vår förening!

Du är välkommen att bli medlem i vår förening. Du kan välja att gå med som aktiv medlem och vara med i vår arbetsgemenskap eller att enbart vara stödmedlem. Vilket alternativ du än väljer är du lika välkommen .

Medlemsavgifter enskild medlem 100 kr, hel familj 150 kr. Vill du bli medlem var vänlig betala medlemsavgiften på bankgiro nr. 5613-1089 (Swedbank).

Vänner emellan hade årsmöte den 14 mars 2012. Styrelsen fick förnyat förtroende, med Karin Knutsson som ordförande.

Hjälpsändningar har skickats framförallt till Plunge och Birzai (se under fliken ”Hjälpsänningar”). Även andra orter i Litauen har fått ta del av våra hjälpsändningar. Föreningen har behov av ytterligare medhjälpare (se under fliken”Kontakt”).

 

Comments are closed.